За домот Пелагонија

Marija го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државен Студентски дом „Пелагонија“- Скопје

Барањето беше успешно.

Од: Marija

Delivered

Почитувани претставници на Државен Студентски дом „Пелагонија“- Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит, би сакала да знам дали овој дом е и за средношколци?

Врска до ова

Од: perica dimitrievski
Државен Студентски дом „Пелагонија“- Скопје


Attachment DR.doc
71K Download View as HTML


Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државен Студентски дом „Пелагонија“- Скопје: