Втор квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.

Иван Кочовски го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Ова барање беше повлечено од корисникот кој го направи. Можеби има објаснување во коресподенцијата подолу.

Од: Иван Кочовски

Delivered

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Втор квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.

Со почит,

Иван Кочовски
Зип Институт Скопје

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: