Вкупно приходи

Mirjana го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за финансии

Барањето е делумно успешно.

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за финансии,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно приходи имат објавено казината во Република Македонија за минатите 2011,2012,2013,2014,2015 година?
Колку провизија имат платено казината за електронските машини кои се поставени?
Колку изнесува просечната плата во казината во Македонија? За секое казино поединечно? колку е најмалата плата во казината?

Со почит,

Мирјана Бајрактарова
Магистрант Монетарна економија, финансии и банкарство

Врска до ова

Mirjana остави белешка ()

Информациите ми се потребни за изготвување на магистерски труд.

Link to this

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за финансии,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно приходи имат објавено казината во Република Македонија
за минатите 2011,2012,2013,2014,2015 година?
Колку провизија имат платено казината за електронските машини кои
се поставени?
Колку изнесува просечната плата во казината во Македонија? За секое
казино поединечно? колку е најмалата плата во казината?

Со почит,

Mirjana

Врска до ова

Од: Lilijana Janevska
Министерство за финансии

Почитувана,
Во врска со Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен
карактер, кое го имате доставено електронски до Министерството за
финансии, Ве известуваме дека со цел министерството да може да постапи по
Вашето барање потребно е во барањето да го наведете Вашето лично име и
презиме како барател на информацијата, согласно со член 16 став 3 од
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Со почит,
Лилијана Стојановска
Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка
Самостојно одделение за управување со човечки ресурси
Министерство за финансии
тел. 02 3255-624
mail: [email address]

Врска до ова

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Lilijana Janevska,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно приходи имат објавено казината во Република Македонија
за минатите 2011,2012,2013,2014,2015 година?
Колку провизија имат платено казината за електронските машини кои
се поставени?
Колку изнесува просечната плата во казината во Македонија? За секое
казино поединечно? колку е најмалата плата во казината?

Со почит,

Мирјана Бајрактарова
Магистрант Монетарна економија, финансии и банкарство
Ekonomski fakultet, Univerzitet Kiril i Metodij- Skopje

Врска до ова

Од: Lilijana Janevska
Министерство за финансии


Attachment Odgovor na baranje za sloboden pristap.pdf
344K Download View as HTML


Почитувана г-ѓа Мирјана Бајрактарова,
Во прилог Ви доставувам Одговор на Вашето барање за слободен пристап до
информации од јавен карактер, кое барање го имавте доставено до
Министерството за финансии.
Со почит,
Лилијана Стојановска
Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка
Oдделение за управување со човечки ресурси
Сектор за правни работи
Министерство за финансии
тел. 02 3255-624
mail: [email address]

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за финансии: