Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Louise Crow Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Test request

Louise Crow го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за тест тело

Ова барање има непознат статус. We're waiting for Louise Crow to read recent responses and update the status.

Од: Louise Crow

Failed

Почитувани претставници на тест тело,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

This is a request to test the site. Please ignore it.

Со почит,

Louise Crow

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email address]
(generated from [тест тело е-пошта за барање])
SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<[FOI #1 е-пошта]> SIZE=4771:
host titan.ukcod.org.uk [46.43.39.82]: 550-Verification failed for <[FOI #1 е-пошта]>
550-Unrouteable address
550 Sender verify failed

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[тест тело е-пошта за барање]
Unrouteable address

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Louise Crow Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само тест тело: