Службен акт ИП1 Бр. 22-110

Z го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Кисела Вода

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Кисела Вода требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Z

Delivered

Почитувани претставници на Општина Кисела Вода,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер: Службен акт ИП1 Бр. 22-110 од 5/12/2014

Бараме да ми доставите примерок од Службен акт ИП1 Бр. 22-110 од 5/12/2014 и да не известите кои мерки и дејности се превземани во правец на извршување на тој акт и прекин на незаконитите градежни дејствија.

Со почит,
З

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Кисела Вода: