Слободен пристап до информации од јавен карактер

ЏЕФ Македонија го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Дебар

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Дебар требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: ЏЕФ Македонија

Delivered

Почитувани претставници на Општина Дебар,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Службени гласници на Општина Дебар за 2015

Со почит,

ЏЕФ Македонија

Врска до ова

Од: Komuna Diber - Majlinda Osmani Kaba
Општина Дебар

[Subject only] RE: Барање за слободен пристап до информации - Слободен пристап до информации од јавен карактер

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: ЏЕФ Македонија

Delivered

Почитувани претставници на Komuna Diber - Majlinda Osmani Kaba,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Почитувани,

Здружението Млади Европски Федералисти – Куманово (ЏЕФ Македонија) до општина Дебар достави 36 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од 10.06.2015 година, 11.06.2015 година, 13.06.2015 година и 15.06.2015 година, со кои од општина Дебар ги побара следните информации:
Статутот на Општина Дебар
Буџетот на општината за 2015 година
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2015 година, прв квартал на 2015 година.
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2015 година, втор квартал на 2015 година
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2015 година, трет квартал на 2015 година
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2014 година, прв квартал на 2014 година
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2014 година, втор квартал на 2014 година
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2014 година, трет квартал на 2014 година
Квартални извештаи за реализација на Буџетот на општината за 2014 година, четврт квартал на 2014 година
Годишниот план за јавни набавки за 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Јануари 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Февруари 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Март 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Април 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Мај 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Јуни 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Јули 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Август 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Септември 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Октомври 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Ноември 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Декември 2015
Записници од седниците на Советот на Општината од Јануари 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Февруари 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Март 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Април 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Мај 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Јуни 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Јули 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Август 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Септември 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Октомври 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Ноември 2014
Записници од седниците на Советот на Општината од Декември 2014
Службени гласници на Општина Дебар за 2015
Службени гласници на Општина Дебар за 2014

На барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер општина Дебар ни достави Одговор бр. 07-737/2 од 06.07.2015 година, со кое општината не известува дека „поради обемноста на бараниот материјал бараните информации ќе ви бидат доставени најдоцна 40 дена од доставеното барање“, при што замолува „авансно да ги надоместиме трошоците за добивање на информациите кои во случајов изнесуваат 6.000 денари“ и да оставиме наш телефон и контакт адреса.

Со цел дополнување на барањето во наведениот дел, да Ве известуваме дека, поради обемноста на бараниот материјал и висината на трошоци, со нашите барања за слободен пристап до информации од јавен карактер бараме побараните информации од јавен карактер да ни бидат доставени во електронски запис на следната адреса:

Светлана Сиљјаноска
ул. Јане Сандански бр 33
1200 Тетово

Поконкретно, бараме на погоренаведената адреса да ни доставите:
Електронски запис од Статутот на Општина Дебар;
Електронски запис од Буџетот на општината за 2015 година;
Електронски запис од прв квартален извештај за реализација на Буџетот на општината за 2015 година;
Електронски запис од прв квартален извештај за реализација на Буџетот на општината за 2014 година;
Електронски запис од втор квартален извештај за реализација на Буџетот на општината за 2014 година;
Електронски запис од трет квартален извештај за реализација на Буџетот на општината за 2014 година;
Електронски запис од четврт квартален извештај за реализација на Буџетот на општината за 2014 година;
Електронски запис од годишниот план за јавни набавки за 2015;
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Јануари 2015
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Февруари 2015
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Март 2015
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Април 2015
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Мај 2015
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Јуни 2015
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Јануари 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Февруари 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Март 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Април 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Мај 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Јуни 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Јули 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Август 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Септември 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Октомври 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Ноември 2014
Електронски запис од записници од седниците на Советот на Општината од Декември 2014
Електронски запис од сите службени гласници на Општина Дебар за 2015 година
Електронски запис од сите службени гласници на Општина Дебар за 2014 година

Со почит,

ЏЕФ Македонија

Врска до ова

Општина Дебар

Pocituvani,
nasata mail adresa [Општина Дебар е-пошта за барање] ima problem i ne raboti, ve molam
istiot mail da mi go pratite vo ova adresa. 

Pozdrav,
Majlinda Kaba Osmani
Opstina Debar

Врска до ова

Од: ЏЕФ Македонија

Delivered

Почитувани претставници на Општина Дебар,
Почитувана Мајлинда

Тимот на ЏЕФ Македонија го достави објаснувањето на вашето барање преку електронската контакт адреса која се наоѓа на вашата општинска веб страна.
Со оглед на тоа дека во вашата порака не ја пишува точната адреса на која треба да се проследи објаснувањето, најлогичен беше изборот за адресата на општината.

Воедно на истата порака, побаравме од вас да ја потврдите примената порака.
Доколу не ви пристигнала пораката, Ве молиме да ни доставите адреса на која би сакале да ја добиете електронската порака.

Поздрав.

Со почит,

ЏЕФ Македонија

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Дебар: