Слободен пристап до информации од јавен карактер

ЏЕФ Македонија го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Дебар

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Дебар требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: ЏЕФ Македонија

Delivered

Почитувани претставници на Општина Дебар,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Записници од седниците на Советот на Општината од Јуни 2014

Со почит,

ЏЕФ Македонија

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Дебар: