Развод на бракот

Arta го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Основен суд Скопје 2

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Основен суд Скопје 2 требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Arta

Delivered

Почитувани претставници на Основен суд Скопје 2,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Потребни ми се статистички податоци за донесените одлуки за развод на бракот на брачните парови кои имаат деца, и во ки одлуки е поставено одржувањето на личните и непосредните контакти и со другиот родител, за период од 2012 год до Мај 2016. Информацијата ми е потребна за истражувачки цели, која ќе ми биде потребна за статистички податоци во мојата докторска дисертација.

Со почит,

Arta

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Основен суд Скопје 2: