Прв квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.

Иван Кочовски го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Велес требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Иван Кочовски

Delivered

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Прв квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2015 година.

Со почит,

Иван Кочовски
Зип Институт

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: