Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Vladimir Milenkov Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Проф. др Милчо Богоев

Vladimir Milenkov го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,дијабетес и метаболички болести-Скопје

Ова барање има непознат статус. We're waiting for Vladimir Milenkov to read a recent response and update the status.

Од: Vladimir Milenkov

Failed

Почитувани претставници на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,дијабетес и метаболички болести-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,
Владимир Миленков

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,дијабетес и метаболички болести-Скопје е-пошта за барање]
Unrouteable address
[ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,дијабетес и метаболички болести-Скопје е-пошта за барање]
Unrouteable address

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Vladimir Milenkov Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија,дијабетес и метаболички болести-Скопје: