Приходи од казината

Mirjana го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Гевгелија

Општина Гевгелија ја немаше бараната информација.

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Општина Гевгелија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Колку вкупно приходи има остварено општината од казино индустријата?
На која основа колку?
Кои се трошоците на општината за казино индустријата?

Со почит,

Мирјана Бајрактарова
Магистрант Монетарна економија, финансии и банкарство

Врска до ова

Mirjana остави белешка ()

Податоците ке ги употребам во изработката на мојот магистерски труд.

Link to this

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Општина Гевгелија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Кои се приходите кои ги добивате од казината во Гевгелија? Доколку сте во можност да ми одговорите ве молам за 2015 година?

Со почит,

Mirjana

Врска до ова

Општина Гевгелија

Prihodite od kazinata za 2015 godina se 0 denari.
Pozdrav.
На Fri, 09 Sep 2016 07:06:07 +0100
Mirjana <[FOI #241 е-пошта]> напиша:

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Општина Гевгелија

Почитувана,
Општина Гевгелија, како впрочем сите општини во Република Македонија,
согласно важечките законски прописи, не остварува никакви приходи од
казината, кои работат на нејзина територија. Оттука и неможноста да Ви
дадеме некаква информација за остварените приходи.
Хотел-казината, како впрочем и сите правни лица, кои градат објекти врз
основа на добиеното одобрение за градба, плаќаат за комунален надомест
согласно Одлуката за комунално уредување на градежно земјиште.
Поздрави,
Општина Гевгелија

На Fri, 09 Sep 2016 07:06:07 +0100
Mirjana <[FOI #241 е-пошта]> напиша:

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Гевгелија: