Прекршоци на законот за безбедност на храната

Natasha Petkova го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за храна и ветеринарство

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за храна и ветеринарство требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Natasha Petkova

Failed

Почитувани претставници на Агенција за храна и ветеринарство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Изречени санцкии и казни кон угостителски објекти (ресторани, кафе клубови и кафе барови, кабареа, ноќни барови, дискоклубови и дискоклубови на отворен простор) поради прекршување на:

Законот за безбедност на храната

во изминатите 3 години (септември 2013- септември 2015 година)

Со почит,

Natasha Petkova

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 24 hours on the queue on titan.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1ZYJw2-0001Jn-Is
The date of the message is: Sat, 05 Sep 2015 21:19:38 +0100
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9F=D1=80=D0=B5=D0=BA=D1=80=D1=88=D0=BE=D1=86=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D0=B7=D0=B0=D0=BA=D0=BE=D0=BD=D0=BE=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B1=D0=B5=D0=B7=D0=B1=D0=B5=D0=B4=D0=BD=D0=BE=D1=81=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D1=85=D1=80=D0=B0=D0=BD=D0=B0=D1=82=D0=B0?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 48 hours on the queue on titan.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1ZYJw2-0001Jn-Is
The date of the message is: Sat, 05 Sep 2015 21:19:38 +0100
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9F=D1=80=D0=B5=D0=BA=D1=80=D1=88=D0=BE=D1=86=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D0=B7=D0=B0=D0=BA=D0=BE=D0=BD=D0=BE=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B1=D0=B5=D0=B7=D0=B1=D0=B5=D0=B4=D0=BD=D0=BE=D1=81=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D1=85=D1=80=D0=B0=D0=BD=D0=B0=D1=82=D0=B0?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 72 hours on the queue on titan.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1ZYJw2-0001Jn-Is
The date of the message is: Sat, 05 Sep 2015 21:19:38 +0100
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9F=D1=80=D0=B5=D0=BA=D1=80=D1=88=D0=BE=D1=86=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D0=B7=D0=B0=D0=BA=D0=BE=D0=BD=D0=BE=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B1=D0=B5=D0=B7=D0=B1=D0=B5=D0=B4=D0=BD=D0=BE=D1=81=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D1=85=D1=80=D0=B0=D0=BD=D0=B0=D1=82=D0=B0?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]
retry timeout exceeded

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за храна и ветеринарство: