Правен Акт за ангажирање на Агенција за обезбедување во Вашата институција

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Ученички дом „Лазар Лазаревски“-Велес

Барањето беше успешно.

Од: Димче Велев

Delivered

Почитувани претставници на Ученички дом „Лазар Лазаревски“-Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Правен Акт за ангажирање на Агенции за обезбедување во Вашата институција,
Копија од Договор со агенцијата, за извршување на услуги,
Тендерска постапка за избор на Агенција за обезбедување.

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Ѓоргиева Дуња бр. 6/1-3
1400 Велес

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Ученички дом „Лазар Лазаревски“-Велес: