Правен Акт за ангажирање на Агенции за обезбедување во училиштата во Велес

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Барањето е делумно успешно.

Од: Димче Велев

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Правен Акт за ангажирање на Агенции за обезбедување во училиштата во Велес

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр.6/1-3
Велес
078 344 503

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: