Правен Ахт за ангажирање на Агенции за обезбедување во училиштата во Велес

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Ова барање беше повлечено од корисникот кој го направи. Можеби има објаснување во коресподенцијата подолу.

Од: Димче Велев

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Правен Ахт за ангажирање на Агенции за обезбедување во училиштата во Велес

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр.6/1-3
Велес
078 344 503

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: