Постдипломски студии

Daniel го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Факултет за рударство, геологија и политехника „Св.Гаврил Лесновски“-Штип

Барањето е делумно успешно.

Од: Daniel

Delivered

Почитувани претставници на Факултет за рударство, геологија и политехника „Св.Гаврил Лесновски“-Штип,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,
Се викам Даниел С. и имам дипломирано на Природно Математички Факултет Скопје на иснститутот за Географија наставна насока 2011 год
Ме интересира дали можам да запишам пост дипломски студии на факултет за рударство, геологија и политехника.
Доколку можам дали е потребно предходно да полагам дополнителни предмети со цел да добијам услов за моето понатамошно школување

Врска до ова

Од: Kiril Barbareev
Факултет за рударство, геологија и политехника „Св.Гаврил Лесновски“-Штип

Почитуван Даниел,
Би ви сугерирал да дојдете на факултет за природни и технички науки во Штип (поранешен Рударско-геолошки факултет) и да се консултирате со продеканот и деканот на факултетот околу вашите студии.
Тие треба стручно да ви одговорат за вашето продолжување на студии.
Со почит,
Кирил Барбареев

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Факултет за рударство, геологија и политехника „Св.Гаврил Лесновски“-Штип: