Плати и трошоци на пратениците

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Собрание на РМ

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Собрание на РМ требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Собрание на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи за секој месец одделно колку пари и се исплатени на пратеничката Силвана Бонева од законодавниот дом во периодот од 2006-та година заклучно до март 2015-та година за плата, патни трошоци и дневници за службени патувања во странство?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Собрание на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи за секој месец одделно колку пари ми се исплатени на пратеникот Александар Николовски од законодавниот дом во периодот од 2006-та година заклучно до март 2015-та година за плата, патни
трошоци и дневници за службени патувања во странство?

Ве потсетувам дека според Законот, помина рокот за одговор на барањето од 30 дена.

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Собрание на РМ: