Плати и останати трошоци за пратениците

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Собрание на РМ

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Собрание на РМ требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Собрание на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи за секој месец одделно колку пари ми се исплатени на пратеникот Александар Николовски од законодавниот дом во периодот од 2006-та година заклучно до март 2015-та година за плата, патни трошоци и дневници за службени патувања во странство?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Собрание на РМ: