Пари потрошени за јавни набавки

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Претседател на РМ

Барањето е делумно успешно.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Претседател на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи и фактури за вкупно потрошени пари од страна на Кабинетот на претседателот на Р. Македонија за јавни набавки за 2014-та година и за кои намени?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Milutin Arsoski


Attachment Scan1.PDF.pdf
111K Download View as HTML


Pocituvan g-din Klincarski,

Vo prilog Vi go dostavuvame odgovorot na Vaseto baranje za sloboden pristap do informacii od javen karakter.

So pocit,

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Претседател на РМ: