Остварување право на пензија

Дарко го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Дарко

Delivered

Почитувани претставници на Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Генрацијата родени 1955г. кои пред законските измени требаше да одат во пензија пред 2-3 години, дали има начин да го остварат ова право предходно со оглед на тоа дека работат по 40тина и повеќе години ?
Ви благодарам

Со почит.

Врска до ова

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Фонд на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
([Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање])
The email address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's email address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: XS1.piom.com.mk

[Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Original message headers:

Received: from XS1.piom.com.mk (172.17.10.41) by XS1.piom.com.mk
(172.17.10.41) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1044.25; Fri, 11 Sep
2015 15:41:01 +0200
Received: from titan.ukcod.org.uk (46.43.39.82) by XS1.piom.com.mk
(172.17.10.41) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1044.25 via Frontend
Transport; Fri, 11 Sep 2015 15:41:01 +0200
Received: from foimacedonia by titan.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #226 е-пошта]>)
id 1ZaOZY-0000rv-6e; Fri, 11 Sep 2015 14:41:00 +0100
Date: Fri, 11 Sep 2015 14:41:00 +0100
From: =?UTF-8?B?0JTQsNGA0LrQvg==?= <[FOI #226 е-пошта]>
To: =?UTF-8?B?0JHQsNGA0LDRmtCwINC30LAg0KHQu9C+0LHQvtC00LXQvSDQv9GA0LjRgdGC?=
=?UTF-8?B?0LDQvyDQtNC+INC40L3RhNC+0YDQvNCw0YbQuNC4INC+0LQg0ZjQsNCy0LXQ?=
=?UTF-8?B?vSDQutCw0YDQsNC60YLQtdGAINC30LAg0KTQvtC90LQg0L3QsCDQv9C10L3Q?=
=?UTF-8?B?t9C40YHQutC+0YLQviDQuCDQuNC90LLQsNC70LjQtNGB0LrQvtGC0L4g0L7R?=
=?UTF-8?B?gdC40LPRg9GA0YPQstCw0ZrQtSDQvdCwINCc0LDQutC10LTQvtC90LjRmNCw?=
<[Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9E=D1=81=D1=82=D0=B2=D0=B0=D1=80=D1=83=D0=B2=D0=B0=D1=9A=D0=B5?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B0=D0=B2=D0=BE_=D0=BD=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D0=B5=D0=BD=D0=B7=D0=B8=D1=98=D0=B0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #226 е-пошта]

References

Visible links
1. mailto:[Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија: