Колкав број на домаќинства се регистрирани како корисници на вода и комунални услуги?

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Ј. К. П. „Дервен“ – Велес

Барањето беше успешно.

Од: Димче Велев

Delivered

Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колкав број на домаќинства се регистрирани како корисници на вода и
комунални услуги?
Против колку домаќинства се превземни правни мерки за присилна
наплата на сметки во последните 3 години?
Колкав е кумулативниот долг ЈКП Дервен од домаќинства, правни лица,
училишта, дуќани и сл. и колкав е проценост на долг од
домаќинствата?
Колку вработени има во администрацијата на ЈКП и од колку вкупно
вработени?
Колку од прислината наплата се намалени побарувањата од ставката на
домаќинства?

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр. 6/1-3 Велес
078 344 503

Врска до ова

Од: Todorka Andreevska
Ј. К. П. „Дервен“ – Велес


Attachment Dimce Velev 1.jpg
352K Download

Attachment Dimce Velev 2.jpg
249K Download


2014-03-14 12:20 GMT+01:00 Димче Велев
<[1][FOI #136 е-пошта]>:

Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија
бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колкав број на домаќинства се регистрирани како корисници на вода и
комунални услуги?
Против колку домаќинства се превземни правни мерки за присилна
наплата на сметки во последните 3 години?
Колкав е кумулативниот долг ЈКП Дервен од домаќинства, правни лица,
училишта, дуќани и сл. и колкав е проценост на долг од
домаќинствата?
Колку вработени има во администрацијата на ЈКП и од колку вкупно
вработени?
Колку од прислината наплата се намалени побарувањата од ставката на
домаќинства?

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр. 6/1-3 Велес
078 344 503

-------------------------------------------------------------------

Ве молиме користете ја оваа адреса за е-пошта за сите одговори на ова
барање:
[2][FOI #136 е-пошта]

Дали [3][Ј. К. П. „Дервен“ – Велес е-пошта за барање] е грешна адреса за слободен пристап до информации
барањето до Ј. К. П. „Дервен“ – Велес? Ако да, Ве молиме контактирајте
не преку оваа форма:
[4]http://slobodenpristap.mk/change_request...

Оградување: Оваа порака како и секој одговор кој ќе го направите ќе биде
објавен на интернет. Нашите политики за приватност и авторски права:
[5]http://slobodenpristap.mk/help/officers

Ако овој сервис ви е корисен за добивање информации од јавен карактер,
замолете го вашиот веб-администратор да направи врска до нас од вашата
организациска страна.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #136 е-пошта]
2. mailto:[FOI #136 е-пошта]
3. mailto:[Ј. К. П. „Дервен“ – Велес е-пошта за барање]
4. http://slobodenpristap.mk/change_request...
5. http://slobodenpristap.mk/help/officers

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Ј. К. П. „Дервен“ – Велес: