ЈК Пролетер - Ресен

Elena го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државен комунален инспекторат

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државен комунален инспекторат требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Elena

Delivered

Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Каде да се обратиме ако ЈКПролетер-Ресен продолжува со непочитуванје на договорот воспоставен за нов саат или чистенје на водниот саат на сопственичка што живее во Ресен. Фактурата од сметката на оваа жена - се мисли на бројките најгоре не се совпагаат со бројките на самиот актуелен саат и покрај тоа што со нивните лаги и одзедоа преку 30,000 денари а може и повеке и тие самите ни рекоа дека ако се исплателе толку пари, нејзиниот саат ке биде почнат од 0.00, редовно ке се чита и ке биде заменет од нивна страна. Во моментов истава жена им се јавува секој ден на ЈКПролетер за да и го ичистат сатоот и да е го сменат како и самите кажаа кога и ги одзедоа 29,000 денари. Мора да се има некаква инспекција да се провери самиот случај. Ви благодарам.

Елена Б

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државен комунален инспекторат: