Извештај по последниот извршен надзор во Здружението за заштита на авторски музички права -ЗАМП-Скопје

Здружение за заштита на авторски музички права СОКОМ-МАП-Скопје го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за култура

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Здружение за заштита на авторски музички права СОКОМ-МАП-Скопје

Failed

Почитувани претставници на Министерство за култура,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,

Здружение за заштита на авторски музички права СОКОМ-МАП-Скопје

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Министерство за култура е-пошта за барање]
Unrouteable address
[Министерство за култура е-пошта за барање]
Unrouteable address

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само за Здружение за заштита на авторски музички права СОКОМ-МАП-Скопје:
само Министерство за култура: