Изречени санцкии и казни поради прекршоци

Natasha Petkova го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за труд и социјална политика

Министерство за труд и социјална политика ја немаше бараната информација.

Од: Natasha Petkova

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за труд и социјална политика,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Изречени санцкии и казни кон угостителски објекти (ресторани, кафе клубови и кафе барови, кабареа, ноќни барови, дискоклубови и дискоклубови на отворен простор) поради прекршување на:

Законот за работни односи

во изминатите 3 години (септември 2013- септември 2015 година)

Со почит,

Natasha Petkova

Врска до ова

Од: Afrim Selimi
Министерство за труд и социјална политика

За ова информација ќе се обратите до Државен инспекторат за труд (ДИТ) поздрав

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за труд и социјална политика: