Издадени здравствени сертификати

Агели Вагели го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за храна и ветеринарство

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Агели Вагели

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за храна и ветеринарство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Ве молам да ми испратите копија од сите издадени здравствени сертификати за увоза на кри кри јрец (Capra Aegagrus cretica) во Македонија. Ве молам да ми испратите вистинските сертификати/документи, а не таков кој не е пополнет. Тоа не носи информација за поставеното од мене прашање.

Ве молам да ми испратите и секоја дозвола за увоз на овие животни од Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство врз основа на што се издадени здравствените сертификати.

Ви благодариме!
Со почит,

Агели Вагели

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Агенција за храна и ветеринарство е-пошта за барање]
Unrouteable address

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за храна и ветеринарство: