Инвестиции во казината

Mirjana го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија ја немаше бараната информација.

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку инвестиции се остварени во казино индустријата во Република Македонија, доколку е можно за секое казино поединечно?

Со почит,

Мирјана Бајрактарова
Магистрант Монетарна економија, финансии и банкарство

Врска до ова

Mirjana остави белешка ()

Информациите ми се потребни за изготвување на магистерски труд.

Link to this

Од: Slavica Nichoska
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија


Attachment attachment.jpg
2K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment scan 1.pdf
1002K Download View as HTML

Attachment scan 2.pdf
550K Download View as HTML


Pocituvani,

Vo prilog na ovoj mail Vi isprakame odgovor na Vasheto baranje za
informacija od javen karakter.

Ve zamoluvame da go potvrdite priemot na ovoj e-mail.

 

So pocit,

 

Slavica NICHOSKA

Associate

Marketing Department

 

Agency for Foreign Investments and Export Promotion of the Republic of
Macedonia

Nikola Vapcarov 7 

1000 Skopje, Republic of Macedonia

office +389 2 3169 104

fax +389 2 3122 098

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.investinmacedonia.com

[3]Description: InvestMacedonia_small size_jpg

[4]- Description: InvestMacedonia_small size_jpg

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. blocked::http://www.investinmacedonia.com/
http://www.investinmacedonia.com/

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија: