Информација за високообразовни установи

Vesna Poposka го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за образование и наука

Барањето беше успешно.

Од: Vesna Poposka

Delivered

Почитувани,
би сакала да ве замолам, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерер да ми доставите листа на приватни високообразовни установи кои во моментов поседуваат дозвола за работа од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, бидејќи на официјалниот веб сајт има информација само во врска со акредитациите.

Однапред Ви благодарам

Со почит,
Веснa Пoпoвскa

Врска до ова

Од: Savce Zdravkovska
Министерство за образование и наука


Attachment Vesna Poposka.doc
92K Download View as HTML

Attachment .xls
40K Download View as HTML


Почитуванa,
во прилог на овој маил Ви испраќам листа на приватни високообразовни установи кои во моментов поседуваат дозвола за работа од Министерството за образование и наука на Р. Македонија , кој Вие го побаравте во форма на електронски запис со Барање за пристап до информации од јавен карактер од 03.12.2015 година.
Со почит,
Савче здравковска
Сектор за високо образование

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за образование и наука: