Имотни листови од претседателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државна комисија за спречување на корупцијата

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државна комисија за спречување на корупцијата требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Државна комисија за спречување на корупцијата,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ги барам следните информации од јавен карактер:

Имотни листови поднесени до Државната комисија за спречување корупција од претседателот на ВМРО ДПМНЕ, Никола Груевски, од почетокот на стапување на функцијата премиер на Р. Македонија 28 август 2006 година, до завршувањето на неговиот мандат 15 јануари 2016-та година, секоја година одделно, вклучувајќи ги и дополнителните промени на имотната состојба по година доколку ги има.

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државна комисија за спречување на корупцијата: