Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие gjoko Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Флуоридизација на водата

gjoko го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за здравство

Ова барање има непознат статус. We're waiting for gjoko to read a recent response and update the status.

Од: gjoko

Почитувани претставници на Министерство за здравство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Дали во градските водоводи во Македонија се применува флуоридизација на водата, и ако се применува ве молам да наведете во кои градови тоа се прави.

Со почит,

Загрижен за Здравјето на Луѓето

Врска до ова

Од: Anka Georgievska
Министерство за здравство

Почитуван Г-дин Ѓоко,
Во врска со вашето барање за информација од јавен карактер која се однесува на прашањето за флуоризација на водата, одговорот е дека водата за пиење од објектите за јавно водоснабдување во Република Македонија не се флуорира.
Поздрав,

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие gjoko Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за здравство: