Дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад

Ѓорѓе Тошиќ го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за животна средина и просторно планирање

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Ѓорѓе Тошиќ

Failed

Почитувани претставници на Министерство за животна средина и просторно планирање,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Колку економски оператори се регистрирани и имаат добиено дозвола за собирање и транспорт на опасен (медицински) отпад и нивните називи и адреси.

Со почит,

​ЃОРЃЕ ТОШИЌ
ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 24 hours on the queue on titan.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1XAyJz-0005ch-2n
The date of the message is: Sat, 26 Jul 2014 10:31:19 +0100
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=94=D0=BE=D0=B7=D0=B2=D0=BE=D0=BB=D0=B0_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BE=D0=B1=D0=B8=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D1=82=D1=80=D0=B0=D0=BD=D1=81=D0=BF=D0=BE=D1=80=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D0=BE=D0=BF=D0=B0=D1=81=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BE=D1=82=D0=BF=D0=B0=D0=B4?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

[Министерство за животна средина и просторно планирање е-пошта за барање]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 48 hours on the queue on titan.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1XAyJz-0005ch-2n
The date of the message is: Sat, 26 Jul 2014 10:31:19 +0100
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=94=D0=BE=D0=B7=D0=B2=D0=BE=D0=BB=D0=B0_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BE=D0=B1=D0=B8=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D1=82=D1=80=D0=B0=D0=BD=D1=81=D0=BF=D0=BE=D1=80=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D0=BE=D0=BF=D0=B0=D1=81=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BE=D1=82=D0=BF=D0=B0=D0=B4?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

[Министерство за животна средина и просторно планирање е-пошта за барање]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its
recipients after more than 72 hours on the queue on titan.ukcod.org.uk.

The message identifier is: 1XAyJz-0005ch-2n
The date of the message is: Sat, 26 Jul 2014 10:31:19 +0100
The subject of the message is: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=94=D0=BE=D0=B7=D0=B2=D0=BE=D0=BB=D0=B0_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BE=D0=B1=D0=B8=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D1=82=D1=80=D0=B0=D0=BD=D1=81=D0=BF=D0=BE=D1=80=D1=82?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BD=D0=B0_=D0=BE=D0=BF=D0=B0=D1=81=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BE=D1=82=D0=BF=D0=B0=D0=B4?=

The address to which the message has not yet been delivered is:

[Министерство за животна средина и просторно планирање е-пошта за барање]

No action is required on your part. Delivery attempts will continue for
some time, and this warning may be repeated at intervals if the message
remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up,
and when that happens, the message will be returned to you.

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Министерство за животна средина и просторно планирање е-пошта за барање]
retry timeout exceeded

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за животна средина и просторно планирање: