Донации

Denkovski Dragan го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за електронски комуникации

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за електронски комуникации требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Denkovski Dragan

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Кои се поединечни ставки (детално наведени по основа за која се платени, со цел износ и точно наведен субјект) за остварени приходи и реализирани расходи на АЕК за периодот 01.01.2014-30.06.2014?

Со почит,

Denkovski Dragan

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за електронски комуникации: