Докази за направени трошоци за службени патувања на премиерот

Сашка Цветковска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Генерален секретаријат

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Генерален секретаријат требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Сашка Цветковска

Почитувани претставници на Генерален секретаријат,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку чинат службение патувања за таканаречените роуд-шоуа на премиерот и неговиот тим (Бразил, Аргентина, Мексико, САД, Канада, Кина, Велика Британија, Франција, Индија, Малезија, Сингапур,Австрија, Јапонија, Холандија, Германија, Белгија)? Би сакал да добијам одлука за службено патување, патни налози, трошоци за авиобилети, дневници, резервации и сметки од хотели, ресторани, и секој писмен документ за направените трошоци

Со почит,
Сашка Цветковска

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Генерален секретаријат: