Доказ и фактури каде се употребија украдените 30,000 ден на Г-гата Бошнаковска и зошто фактурите не пишуваат колку кубици има потрошено во последниве неколку месеци

Elena го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државен комунален инспекторат

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државен комунален инспекторат требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Elena

Delivered

Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

ЈКП-Ресен продолжува со нивните манипулации врз Г-ѓата Бошнаковска, јас сеуште ги чекам доказите, фактурите како јас и Г-гата Бошнаковска сме успеале да ги поправиме сами дефектите од некое си енормно теченје на вода во месец Април од 2015 и како другите претходни фактури беа со фигури од 2,000 и 3,000 денари, ако ЈКП-Ресен успеа да укради 30,000 ден па блиску 45,000 ден во една година од еден стар човек со посебни потреби, па било потребно да докажи како и каде отидоа парите на оваа жена. До ден денес саатот не и е исчистен и каде е новиот водометар што самите требаше да го заменат кој бил стар преку 30 години, како читаат броило ако броилото е неисчистето, матно. И во последниве два-три месеци женава инсистира дека и е дадена само еден дел од фактурата само за плаканје сметката, а другиот дел од фактурата каде што треба да се има информација за колку кубици е потрошено не и ја даваат. Г-гата Бошнаковска ги прашала и вработените директно дека дел од фактурата ја нема со колку потрошени кубици и се, а тие е објасниле дека тие биле работници само ставени за сметката да се плати а не смееле ни фотокопија ни пак да и кажат колку имала потрошено за последниве неколку месеци. Зошто толку гнавенје и злоупотребуванје врз неа, се уште не се знае а досега доста пати го побаравме и Државниот Комунален Инспекторат да изврши на лице место проверка, еве скоро две години подоцна ништо не имаме слушнато, би било добро да се слушни и неговото/нејзиното мисленје како инспекторат. До кога вака со илегални и коруптирани начини на колектиранје пари, незнам? Дали некој ги прати ваквите претпријатија, дали некој ке застани на нозе да ги зашти овие лјуге или што се чека, за вакви работи да излезат надвор од контрола.

Со почит,

Елена Бошнаковски

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државен комунален инспекторат: