Буџетот на општината за 2015 година

Иван Кочовски го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Велес требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Иван Кочовски

Delivered

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Буџетот на Општина Велес за 2015 година.

Со почит,
Иван Кочовски
ЗИП Институт - Скопје

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: