Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Маја Симоноска Црцаревска Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Број на вработени и пензионирани фармацевти во Р. Македонија

Маја Симоноска Црцаревска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Ова барање има непознат статус. We're waiting for Маја Симоноска Црцаревска to read a recent response and update the status.

Од: Маја Симоноска Црцаревска

Delivered

Почитувани претставници на Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Број на вработени и пензионирани фармацевти (дипломирани, специјалисти, магистри и доктори на фамацевтски науки) во Р. Македонија.

Информацијата ми е потребна во врска со изработка на специјалистички труд од областа Аптекарска практика.

Ве молам доколку сте во можност да ми ги доставите потребните податоци на e-mail.

Однапред благодарам!

Со почит,
доц. д-р. Маја Симоноска Црцаревска
Фармацевтски факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј
Мајка Тереза 47
1000 Скопје

тел: 02/3126032 локал 118
факс: 02/3123054

Врска до ова

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment ..txt
3K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Фонд на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
([Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање])
The email address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's email address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: XS1.piom.com.mk

[Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Original message headers:

Received: from XS1.piom.com.mk (172.17.10.41) by XS1.piom.com.mk
(172.17.10.41) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1130.7; Thu, 18 May
2017 12:42:25 +0200
Received: from ocelot.ukcod.org.uk (46.43.39.78) by XS1.piom.com.mk
(172.17.10.41) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7 via Frontend
Transport; Thu, 18 May 2017 12:42:24 +0200
Received: from titan.ukcod.org.uk ([46.43.39.82]:57055)
by ocelot.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128)
(Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #262 е-пошта]>)
id 1dBIsy-0004zH-6l
for [Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]; Thu, 18 May 2017 11:42:24 +0100
Received: from foimacedonia by titan.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #262 е-пошта]>)
id 1dBIsx-00070u-PJ; Thu, 18 May 2017 11:42:23 +0100
Date: Thu, 18 May 2017 11:42:23 +0100
From: =?UTF-8?B?0JzQsNGY0LAg0KHQuNC80L7QvdC+0YHQutCwINCm0YDRhtCw0YDQtdCy0YHQ?=
=?UTF-8?B?utCw?= <[FOI #262 е-пошта]>
To: =?UTF-8?B?0JHQsNGA0LDRmtCwINC30LAg0KHQu9C+0LHQvtC00LXQvSDQv9GA0LjRgdGC?=
=?UTF-8?B?0LDQvyDQtNC+INC40L3RhNC+0YDQvNCw0YbQuNC4INC+0LQg0ZjQsNCy0LXQ?=
=?UTF-8?B?vSDQutCw0YDQsNC60YLQtdGAINC30LAg0KTQvtC90LQg0L3QsCDQv9C10L3Q?=
=?UTF-8?B?t9C40YHQutC+0YLQviDQuCDQuNC90LLQsNC70LjQtNGB0LrQvtGC0L4g0L7R?=
=?UTF-8?B?gdC40LPRg9GA0YPQstCw0ZrQtSDQvdCwINCc0LDQutC10LTQvtC90LjRmNCw?=
<[Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=91=D1=80=D0=BE=D1=98_=D0=BD=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2=D1=80=D0=B0=D0=B1=D0=BE=D1=82=D0=B5=D0=BD=D0=B8_=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D0=B5=D0=BD=D0=B7=D0=B8=D0=BE=D0=BD=D0=B8=D1=80=D0=B0=D0=BD=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D1=84=D0=B0=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B5=D0=B2=D1=82=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B2=D0=BE_=D0=A0.?=
=?UTF-8?Q?_=D0=9C=D0=B0=D0=BA=D0=B5=D0=B4=D0=BE=D0=BD=D0=B8=D1=98=D0=B0?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #262 е-пошта]

References

Visible links
1. mailto:[Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е-пошта за барање]

Врска до ова

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Маја Симоноска Црцаревска Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија: