Видете и пребарајте барања

  

пронајдени се 111 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Baranje za priem Се чека класифицирање.
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Компании во индустриска зона Чојлија
Барањето е испратено до Општина Петровец од Диме на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Петровец, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен...
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Вие не одговоривте на моето барање „Институт „Конфуциј“ Скопје“ од 28...
Почитувани претставници на Државна комисија за спречување на корупцијата, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...
Почитувани претставници на Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за с...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Почитуван господине Министер, Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Трошоци на МНР Се чека класифицирање.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за МНР ([МНР е-пошта за барање]) T...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Фонд на пензиското и инвалидскот...
Закон за надградба
Барањето е испратено до Државен инспекторат за градежништво и урбанизам од Сеад Факиќ на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Почитувани претставници на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен прис...
Почитувани претставници на Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инф...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwar...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwar...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Стопанска комора на Македонија (...
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Потрошени пари во државни институции и епилог од извештаите
Барањето е испратено до Државен завод за ревизија од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен завод за ревизија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Трошење на буџет на ДИК
Response by Државна изборна комисија to Петар on .
Грешка при испорака
Ве молам Вашето барање препратете го на [email address]. На следниот линк имате повеќе детали за службеното лице на Државната изборна комисија: http:/...
ИПА фондови во Шуто оризари
Барањето е испратено до Секретаријат за европски прашања од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Секретаријат за европски прашања, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен кар...
Плати и патни трошоци во Собрание
Барањето е испратено до Собрание на РМ од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Собрание на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен ве...
Трошење на буџет на ДИК
Барањето е испратено до Министерство за финансии од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Министерство за финансии, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“...
Вработеност во Казино индустријата
Internal review request sent to Агенција за вработување на РМ by Mirjana on .
Се чека внатрешна ревизија.
Почитувани претставници на Агенција за вработување на РМ, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...