Видете и пребарајте барања

  

пронајдени се 151 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Компании во индустриска зона Чојлија
Барањето е испратено до Општина Петровец од Диме на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Петровец, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен...
Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје, Вие не одговоривте на моето барање „Институт „Конфуциј“ Скопје“ од 28...
Почитувани претставници на Државна комисија за спречување на корупцијата, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации...
Почитувани претставници на Јавна установа за деца – Детска градинка “Раде Јовчевски–Корчагин“- Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за с...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Почитуван господине Министер, Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Трошоци на МНР Се чека класифицирање.
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за МНР ([МНР е-пошта за барање]) T...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Фонд на пензиското и инвалидскот...
Закон за надградба
Барањето е испратено до Државен инспекторат за градежништво и урбанизам од Сеад Факиќ на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...
Почитувани претставници на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен прис...
Почитувани претставници на Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до инф...
Почитувани Во врска со прашањето кое е поврзано со внес на кри кри- козорог (Carpa aegagrus cretica) Ве известуваме дека истиот е ловен дивеч и по...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwar...
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwar...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Стопанска комора на Македонија (...
Почитувани,   За оваа информација потребно е да поднесете барање за Уверение за историски преглед на имотен лист или парцела на шалтерите во Агенциј...
Почитувани претставници на Државен комунален инспекторат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен каракт...
Потрошени пари во државни институции и епилог од извештаите
Барањето е испратено до Државен завод за ревизија од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Државен завод за ревизија, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Почитувани, Во врска со вашиот Е-маил со кој барате информација повикувајки се на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ве инфор...
Трошење на буџет на ДИК
Response by Државна изборна комисија to Петар on .
Грешка при испорака
Ве молам Вашето барање препратете го на [email address]. На следниот линк имате повеќе детали за службеното лице на Државната изборна комисија: http:/...