Надлежни органи

Found 1 public authority in the category ‘ЗЕЛС’

Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.М. Исто така наречени ЗЕЛС. Службени лица: Ардита Дема Мехмети, e-mail: ardita.dema@zels.org.mk Виктор Арнаудоски, e-mail: viktor.arnaudoski@zels.org.mk Тања Ѓорѓиевска,...
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)