Надлежни органи

Found 19 public authorities in the category ‘Здравствени домови’

Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Јавна здравствена установа „Здравствен дом Вевчани„- Вевчани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом- Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Демир Хисар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом - Пехчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом-Ресен 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗО Здравствен дом Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗО Здравствен дом “Нада Михајлова”-Пробиштип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караѓозов„ - Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Здравствен дом “Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски”-Свети Николе 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)