Надлежни органи

Found 11 public authorities in the category ‘Заводи’

Државен завод за индустриска сопственост 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен завод за ревизија Исто така наречени ДЗР.
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен завод за статистика 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Завод за водостопанство на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена организација - Завод за нефрологија, Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)