Надлежни органи

Found 7 public authorities in the category ‘Влада’

Влада на РМ бул.”Илинден” бр.2, С к о п ј е (02) 3118-022 ((02)3116-735
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Генерален секретаријат Службено лице: Филип Чавдаревски
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Канцеларија и Кабинет на претседателот на Владата Службено лице: Розета Трајан (02) 3118-022 лок. 282 (02) 3116-735 (факс)
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Секретаријат за европски прашања Службени лица: Иван Донев (02) 3200-208 Зулејха Рамадани
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Секретаријат за законодавство Службено лице: Даница Медаровска (02) 3221-992 локал:106 е-mail: danica.medarovska@...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор Службено лице Атула Касуми
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Служба за општи и заеднички работи на Владата службено лице: Тинка Китеска Виолета Душковска
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)