Надлежни органи

Found 55 public authorities in the category ‘Високообразовни институции’

Архитектонски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Бизнис Академија Смилевски-БАС-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Висока медицинска школа-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Висока школа за новинарство и за односи со јавноста 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Градежен факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен универзитет во Тетово-Ректорат-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Економски факултет – Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Економски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Машински Факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Медицински Факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Меѓународен универзитет-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Њуjорк Универзитет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошки факултет-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошки факултет-“Гоце Делчев“- Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Правен Факултет „Јустинијан Први„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Правен Факултет-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Прв приватен Европски Универзитет- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Прв приватен универзитет ФОН -Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Приватен Меѓународен Балкански Универзитет 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Приватна висока стручна школа Академија Италјана-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Приватна високообразовна установа-МИТ Универзитет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Природно Математички Факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Стоматолошки факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Технолошко-Металуршки факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Технолошко-технички факултет-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет „Американски Колеџ„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет „Гоце Делчев“-Ректорат-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле„-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет за туризам и менаџмент-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет на Југоисточна Европа-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје 6 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет„ Св. Климент Охридски„ - Ректорат-Битола 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за безбедност-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за Бизнис Економија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за биотехнички науки-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за ветеринарна медицина-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за драмски уметности -Скопје Исто така наречени ФДУ.
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за Електротехника и информациски технологии-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за ликовни уметности-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за туризам и угостителство – Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за физичка култура-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фармацевтски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Филозофски Факултет – Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Шумарски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)