Надлежни органи

Found 9 public authorities in the category ‘Управи’

Управа за јавни приходи-Генерална дирекција-Скопје Исто така наречени УЈП.
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Дирекција за големи даночни обврзници-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи - Регионална дирекција-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за хидрометеоролошки работи 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)