Надлежни органи

Found 1 public authority in the category ‘Управен суд’

Управен суд на Република Македонија службенo лицe: Јована Василевска-Мициќ Снежана Кипровска бул.„Јане Сандански„ бр.12 (02) 2401-560 (02) 2401-570
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)