Надлежни органи

Found 1 public authority in the category ‘Судски совет’

Судски совет на Република Македонија службенo лицe: Анита Андоноска ул.”Вељко Влаховиќ” бб, С к о п ј е (02) 3218-130 (02) 3218-131
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)