Надлежни органи

Found 7 public authorities in the category ‘Работнички универзитети’

Народен универзитет-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Отворен граѓански универзитет „Неготино“ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Кочо Рацин„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Кузман Шапкарев“-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Моша Пијаде“-Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Пере Тошев„-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)