Надлежни органи

Found 1 public authority in the category ‘Претседател’

Претседател на РМ Службено лице: Милутин Арсоски (02) 3253-132 e-mail: m.arsoski@president.gov.mk
1 барање е поднесено.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)