Надлежни органи

Found 27 public authorities in the category ‘Основни судови’

Основен суд Берово службено лице: Ванчо Крамарски ул.“Кеј Младина” б.б. (033) 471-006 (033) 471-168
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Дебар службено лице: Мевмед Муратоски ул.„Вељко Влаховиќ” б.б. (046) 831-404 (046) 831-600
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Делчево службено лице: Младен Арсениев бул.”Македонија” бб. (033) 411-143 (033) 411-127
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Кавадарци службено лице: Сузана Костова-Коцева ул.„Нов Белград” бр.16 (043) 413-117 (043) 413-150
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Кичево службено лице: Фатиме Реџепи бул.„Ослободување” бр.17 (045) 223-464 (045) 223-565
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Кочани службено лице: Катерина Фудулски лок.123 (033) 274-026 (033) 272-352
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Кратово службено лице: Диме Петрушевски ул.“Јосиф Даскалов” б.б (031) 481-018 (031) 481-986
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд - Крива Паланка службено лице: Валентина Николовска ул.„Св. Јоаким Осоговски„ бр.142 (031) 375-322 (031) 374-822
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд-Крушево ул.“Илинденска” б.б. (047) 477-087 (048) 477-067 службено лице: Костандина Тасеска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Куманово службени лица: Драган Јовановски Ѓилсиме Шабани ул.“11-ти Октомври” б.б. (031) 411-555 (031) 422-876
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Неготино службено лице: Марија Лaзова Ѓорчевa ул.“Маршал Тито” б.б. (043) 361-101 (043) 362-283
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Охрид службени лица: Милчо Клишески Борче Мирчески бул.„Македонски просветител” бб (046) 261-156 (046) 262-138
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Прилеп службени лица: Јане Тренчевски Жарко Велески ул.Гоце Делчев„ б.б. (048) 426-452 (048) 423-703
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Радовиш службено лице: Лила Цветаноска ул.“22-ри Октомври” бр.5 (032) 630-115 (032 635-002
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд - Ресен службено лице: Виолета Крстиновска ул.“Таше Милошевски” б.б (047) 451-144
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд- Свети Николе службено лице: Јорданка Димчева лок.30 ул.„Ленинова„ б.б. (032) 443-991 (032) 433-127
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Скопје 1 службени лица: Марија Чиплакоска Дејан Нешовски бул.Гоце Делчев„ б.б. (02) 3292-633 (02) 3292-631
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Скопје 2 службено лице: Гонце Донева тел. (02) 3120-171; локал 245 бул.„Гоце Делчев” бр.4 (02) 3115-737 (02) 3119-803
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Основен суд Струга службено лице: Жаклина Доведан ул.„Струшки кепенци„ б.б. (046) 784-390 (046) 781-608 (046) 784-391
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Струмица службено лице: Цона Каламерникова лок. 132 ул.“Ленинова” б.б. (034) 346-624 (034) 346-674
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Тетово службено лице: Азем Илјази ул.“Илинденска” б.б. (044) 330-688 (044) 339-322
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основен суд Штип Службено лице: Лепа Донева лок.104 ул.„Генерал Михајло Апостолски” бр.18 (032) 391-827
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)