Надлежни органи

Found 81 public authority in the category ‘Општини’

Град Скопје Службено лице: Мирјана Блажевска, (02) 3297-255
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Аеродром службени лица: Ана Кареска, Александар Спасов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Арачиново службено лице: Ељмаз Исени
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Берово службени лица: Ѓорѓи Пеовски лок.104
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Битола службено лице: Евгенија Бекташ Јосифовска, (047) 208-339
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Богданци службени лица: Венера Ванева, Емилија Паункова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Боговиње службено лице: Агим Зибери
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Босилово службено лице: Цона Атанасова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Брвеница службено лице: Сауби Зенуни
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Бутел службено лице: Бесник Идризи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Валандово службено лице: Соња Христова-Јовановиќ
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Василево службено лице: Зора Коларова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Вевчани службено лице: Љиљана Баткоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Велес службени лица: Јадранка Стефкова лок. 114, Слободан Николовски лок.226
15 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Виница службено лице: Климент Стоилов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Врапчиште службено лице: Шемши Салаи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Гази Баба службено лице: Васе Јаков
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Гевгелија службено лице: Ката Ристова
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Гостивар службено лице: Нури Бајрами лок.107
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Градско службено лице: Мери Седмакова-Димовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Дебар службено лице: Мајлинда Каба Османи
36 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Дебарца службено лице: Зоран Ногачески
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Делчево службено лице: Тони Дуовски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Демир Капија службено лице: Сузана Крстова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Демир Хисар службено лице: Игор Дамјаноски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Дојран службено лице: Милка Ајцева
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Долнени службени лица: Зоран Здравески Исмет Ќамили
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Ѓорче Петров службени лица: Бошко Стојанов, Ангеле Бошковски,
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Желино службено лице: Буран Сулејмани
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Зелениково службено лице: Елизабета Лазаровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Зрновци службено лице: Кристиан Савев
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Илинден службени лица: Јулијана Димитријевска- урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина; Гордана Стојкоска- управување со човечки ресурси...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Јегуновце службено лице: Анита Костадиноска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Кавадарци службено лице: Јасминка Ѓорѓиева
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Карбинци службено лице: Делче Стоилов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Карпош службено лице: Миле Стевков
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Кисела Вода службени лица: Николина Серафимоска Ѓорѓиева, Наташа Кујунџиќ, Славе Андоновски
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Кичево службено лице: Емин Насуфи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Конче службено лице: Хавва Абдураманова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Кочани службено лице: Владимир Михаилов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Кратово службено лице: Љупчо Голубанов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Крива Паланка службено лице: Лидија Митовска, (031) 372-130
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Кривогаштани службено лице: Васе Никоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Крушево службено лице: Мина Миленкоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Куманово службено лице: Бисера Благојевиќ, (031) 475-800
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Липково службено лице: Мурат Бајрами
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Лозово службено лице: Лидија Алексовска-Таневска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Маврово и Ростуша службено лице: Диди Џафери
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Македонска Каменица службено лице: Здравко Мирчев
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Македонски Брод службено лице: Милка Стаменкоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Могила службено лице: Николина Глигуровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Неготино службено лице: Александар Јованов, (043) 361-045
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Новаци службено лице: Ристе Момоковски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Ново Село службено лице: Савета Папулева
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Охрид службено лице: Васил Ложанкоски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Петровец службено лице: Анѓелија Костадиновска
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Пехчево службено лице: Љупчо Каракашовски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Пласница службени лица: Маја Гроздановска-Андоноска, Реџеп Рамчески
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Прилеп службени лица: Емил Ѓорѓиоски, Кате Китанов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Пробиштип службени лица: Анкица Ѓеновска лок.106, Бобан Стојмировски лок.108
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Радовиш службени лица: Оливера Долдурова, Александар Иванов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Ранковце службени лица: Ленче Добрашиновиќ Славица Ѓоргиевска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Ресен службено лице: Николче Шушевски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Росоман службено лице: Зоран Јовановски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Сарај службени лица: Џељаљ Јакупи, (02) 2057-996
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Свети Николе службено лице: Светлана Михаиловска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Сопиште службени лица: Виктор Груевски, Даме Наумовски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Старо Нагоричане службено лице: Горан Доневски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Струга службени лица: Сервер Шашко, Вјолца Таири
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Струмица службено лице: Борис Димитријев, (034) 348-030
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Студеничани службено лице: Бурханедин Нухију
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Теарце службено лице: Гајур Салихи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Тетово службено лице: Флакран Пустина
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Центар службенo лицe: Лидија Неделковска, (02) 3203-680, (02) 3203-683
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Центар Жупа службено лице: Ерихана Фето
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Чаир службено лице: Калтрина Азизи, e-mail: kaltrina.azizi@cair.gov.mk
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Чашка службено лице: Бојанка Мирова
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Чешиново-Облешево службено лице: Драгица Горгиевска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Чучер Сандево службено лице: Маја Кметовска Урдаревска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Штип службено лице: Сунчица Ѓуфтеска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Шуто Оризари службено лице: Аднан Мемед, (02) 2654-983, e-mail: adnanmemed@yahoo.com
1 барање е поднесено.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)