Надлежни органи

Found 28 public authorities in the category ‘Обвинителства’

Вишо јавно обвинителство - Битола службено лице: Оливера Нацка бул.„1-ви Мај„ б.б. (047) 239-368 (047) 242-882
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство-Гостивар службено лице: Љупчо Коцевски ул.„Живко Брајковски„ бр.1 (042) 271-099
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство-Скопје службенo лицe: Мимоза Илиќ бул.Крсте Мисирков б.б. (02) 3227-858 (02) 3230-651
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Вишо јавно обвинителство - Штип службено лице: Мимоза Таушанова-Батева ул.„Ген.Михајло Апостолски„ бр.18 (032) 223-921
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно обвинителство на РМ службенo лицe: Воислав Гавровски бул.”Крсте Мисирков” б.б., Скопје (02) 3219-850 (02) 3219-866
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Берово службено лице: Маја Рашковска ул.“Кеј ЈНА” бр.4 (033) 471-016
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Битола службени лица: Антонио Јолевски Павлина Јанкуловска бул.„1-ви Мај„ б.б. (047) 230-333 (047) 230-333
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Велес службенo лицe: Цветанка Богоевска ул. “Маршал Тито” б.б. (043) 227-042
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Гевгелија службенo лицe: Мирјана Делева ул.”Димитар Влахов” бр.2 (034) 212-951
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Гостивар службенo лицe: Душица Димитриеска ул.”Живко Брајковски” бр.1 (042) 217-288
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Дебар службенo лицe: Ирфан Сејадиноски ул. “Вељко Влаховиќ” б.б. (046) 831-633
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Делчево службено лице: Борче Јанев бул.“Македонија” б.б. (033) 411-882
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Кавадарци службенo лицe: Крсте Кулев ул. “Цветан Димов” б.б. (043) 415-115 (043) 412-701
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Кичево службенo лицe: Снежана Ристеска бул. “Ослободување“ бр.17 (045) 224-081 (045) 224-082
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство-Кочани службенo лицe: Снежана Зафировска (033) 272-762 ул.”Никола Карев” б.б. (033) 274-021, (033) 272-762
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Крива Паланка службенo лицe: Станче Јовановска ул.”Св.Јоаким Осоговски” бр.100 (031) 374-007
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Куманово службенo лицe: Љубомир Лапе ул.”11-ти Октомври “ б.б. (031) 414-040 (031) 414-041
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Охрид Службено лице: Сузана Танасоска Зоран Митрески ул. „Абаз Емин„ бр.4 (046) 263-382
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Прилеп службено лице: Мимоза Мрмеска ул. “Димо Наредникот” б.б. (048) 426-456
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Радовиш службенo лицe: Биљана Стевчева ул. 22-ри Октомври бб (032) 635-464
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Ресен службено лице: Сребре Јовановски ул. “Тоше Милошевски” бр.3 (047) 452-419 (047) 455-419
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Свети Николе службенo лицe: Стево Митевски ул.“Ленинова” б.б. (032) 444-154
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Скопје службено лице: Драгица Михајлоска лок.238 бул.„12-та Ударна Бригада„ бр.2 (02) 3133-417 (02) 3111-192
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Струга службенo лицe: Билјана Петреска ул.”Струшки Кепенци” б.б. (046) 786-544
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Струмица службенo лицe: Наташа Поп-Трајкова ул. “Ленинова” б.б. (034) 321-593 (034) 326-550
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство -Тетово службенo лицe: Зулќуфли Ракипи ул.“Илинденска” б.б. (044) 335-591 (044) 335-546
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Штип службено лице: Татјана Кацарова ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.18 (032) 223-945
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Совет на јавните обвинители на Република Македонија службенo лицe: Аспарух Мисајловски ул.”Вељко Влаховиќ” бр 26 кат 4, Скопје (02) 3207-480 (02) 3207-482
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)